Canon-pad Haven van Rotterdam
 
(Advertentie)
26000 gezichten in de klas
Geef 3 lessen over jonge vluchtelingen op zoek naar veiligheid.
(Advertentie)
(Advertentie)
26000 gezichten in de klas
Geef 3 lessen over jonge vluchtelingen op zoek naar veiligheid.
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)
Apple Hardware winterdeals
Is jouw school klaar voor 2024? Ontdek deApple-bundels bij de Rolf groep!
(Advertentie)

Gebruik de leesteksten voor groep 5-6 en 7-8 om antwoorden te vinden.
Klik op de afbeelding hierboven en kies voor de betreffende leestekst(en).

Gebruik de vensterplaat om antwoorden te vinden. Klik op de afbeelding.

Gebruik de clips die hieronder staan om antwoorden te vinden.

1. De haven van Rotterdam
     - Klokhuis Canon-clip

2. De haven van Rotterdam

     - De grootste haven van Europa

3. Een nieuwe haven bij Rotterdam

    - Klokhuis 

4. De haven in Rotterdam

     - Wat gebeurt er in de haven?

5. Eén van de grootste havens van de wereld

6. Containeroverslag

7. De groei van de Rotterdamse haven

8. De tweede Maasvlakte  - Klokhuis 

9. Haventerminal - Klokhuis 

10. De Rotterdamse haven

       - Nederland van boven in de klas

11. Containerschip - Klokhuis